var än i världen vi bygga & bo hembygd dig har vi dock kärast

museet kom till genom iniativ av hembygdsforskargruppen i samband med att boken om "Jefreby historia" skrevs 1982. då ägdes kvarnen av Jävre byamän vilka ställde sig poitiva till förslaget

abetet med museet startade 1983 och blev klart till midsommar 1984. många frivilliga hjälpte till och stort intresse och välvilja fanns att överlämna gamla föremål. siste mjölnaren på kvarnen Odal Brännström, medverkade med stort kunnande och intresse. målet för Jävre hembygdsforskargrupp var att museet skulle bidra med förståelse för hur våra förföders liv var. 

museet skildrar det gamla bondköket , den gamla skolan, jordbruket och även "smideshörnan" som visar på en tradition som är rik i vår by. 

vi vill nu forsätta och föra detta arv vidare och hoppas att ett besök här kan ge dig insikt, kunskap och känslan från en svunnen tid. 
loading...
loading...