Kvarnens historia

Själva kvarnhuset byggdes av "rådmannen och handlaren" Johan Degerman (också kallad "Patron Degerman") från Piteå omkring 1810. Denna byggnation grundar sig på ett avtal mellan Jävre byamän från 1796, där han: "erhöll rätt att vid ett strömfall mitt i byn inrätta en finbladig såg och manufakturverk".

På samma plats hade tidigare en "grofbladig såg" funnits. Uppgifter om sågskatt till kronan finns bevarat ända sedan 1600-talet. 

Den stora byggnaden användes till ett stort ramsågverk i 100år fram till 1911, då den var nedsliten och omodern. 

Byamännen var samtidigt i behov av en ny kvarn.. Efter stor tvekan beslöts att bygga både kvarn och cirkelsåg i "såghuset". 

Kvarnen byggdes med tre stenpar vilka var av ovanlig storlek. Ett av stenparen togs bort på 1930-talet för att ge plats åt den valsmaskin för finsikt som fortfarande finns kvar. 

Kvarnarna är restaurerade och fungerar än idag!

 

.

loading...

Järnbruket

På baksidan av kvarnbygnaden på andra sidan ån ligger finns det område som Patron Degerman lät bygga maufaktorverket på.  Det kom senare att kallas enbart "bruket". 

Under bruksperioden som varade i ungefär 100 år fanns där bland annat ett stort kolhus som mätte 130 meter. 

Av bruksmedjan finns anbart grunden och fundamenten till stångjärnshammrarna kvar samt axeln till det stora hammarhjulet.

Trots att allting är bortrivet, både bruksdammen och den mäktiga sågen bär det spår av den storindusti som låg belägen mitt i byn.

.

loading...